confident, connected learners making a positive difference

REPORT AN ABSENCE

SCHOOL CALENDAR

Ko Titi-i-te-Rangi te maunga

Ko Waitakere te awa

Ko te Wai o Pareira te whenua

Ko te pae o Hikurangi te rohe

Ko Te Kawerau a Maki te iwi

Ko te kura o Oratia te papakainga